SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  
Final state examination - oral part - SZB202
Title: Státní závěrečná zkouška - ústní část
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Environmental Technology (251)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Extent per academic year: 20 [months]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Order Course title
Topic 2 (T02) select 1
1 Chemické inženýrství
2 Fyzikální chemie
3 Analytická chemie
4 Analýza paliv
5 Zpracování a využití ropy
6 Zpracování a využití uhlí a plynu
7 Zdroje a přeměny energie
 
VŠCHT Praha