SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
x - V501001
Title: Ekonomická čeština pro cizince A
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Aim of the course - Czech

Absolvování kurzu umožní studentovi, jehož mateřským jazykem není čeština, snadnější práci s odborným ekonomickým a matematickým textem, orientaci v odborném vyjadřování a sníží jazykovou bariéru při komunikaci u zkoušek z odborných předmětů.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Syllabus - Czech

1. Úvod do kurzu, cíle, diagnostický test.

2. Diagnostický test – zpětná vazba, stanovení silných a slabých stránek.

3. Konsolidace učiva B1/B2 deklinace, konjugace.

4. Matematický text - názvosloví.

5. Ekonomický text – Podniky. Duálové skloňování.

6. Ekonomický text – Ekonomika podniku. Definice termínů, souvislosti.

7. Ekonomický text. Doplňování odvozených slov, pády.

8. Matematické názvosloví vyšší matematiky a operace. Časy v češtině; vidy.

9. Matematické názvosloví a terminologie. Deklinace číslovek, všechen, některý, žádný. Kvantifikátory.

10. Ekonomické názvosloví – Náklady, vyjadřování veličin a ekonomické funkce.

11. Ekonomický text. Slovesné předpony – procvičení.

12. Ekonomická část – zisk (lexikum, výklad). Skloňování číslovek.

13. Matematické příklady, čtení vztahů. Deklinace číslovek. Slovesné prefixy.

14. Opakování, závěrečný test.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast.

Závěrečný test.

Last update: Scholleová Hana (03.09.2021)
 
VŠCHT Praha