SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
International internship - V963002
Title: Zahraniční stáž
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován v zimním i letním semestru
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Informace o nabídce zahraničních stáží získáte na zahraničním oddělení, budova B, 1. patro, č.dv. 119, kontaktní osoba: Filip Faltejsek, tel: 220 444 309, e-mail: filip.faltejsek@vscht.cz
Last update: Kubová Petra (18.02.2020)
Syllabus - Czech

Kredity za zahraniční stáž zapisuje děkanát fakulty.

Předběžnou dohoudu před výjezdem potvrzuje proděkan pro pedagogiku fakulty.

Last update: Kubová Petra (18.02.2020)
 
VŠCHT Praha