SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Research work - V963017
Title: Odborná práce na ústavu
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován v zimním i letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Předmět si zapisují studenti na děkanátě, podmínkou získání kreditů je práce na ústavu jako pomocná vědecká síla po dobu jednoho akademického roku a účast ve studentské vědecké konferenci. Tento předmět si lze zapsat jednou za studium.
Last update: Kubová Petra (29.11.2019)
Syllabus - Czech

dle dispozic vedoucího práce

Last update: Kubová Petra (29.11.2019)
 
VŠCHT Praha