SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
User Software - Z111008
Title: Uživatelské programy
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://Ing. Z. Valášková, CSc.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Valášková Zina Ing. CSc.
Z//Is interchangeable with: B111004, N111008
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

1. Operační a síťové systémy: Windows, Novell, manažery, konfigurace, přístupová práva, sítě

2. Textový procesor (MS Word) - pokročilé metody práce s textem, formátování přes styly, rovnice, šablony,

3. Textový procesor - pokročilé techniky: objekty, import grafů a dat, seznamy, rejstříky, dlouhé dokumenty

4. Tabulkový procesor (Excel) -opakování, rozšíření základních znalostí, prostorové bloky, práce s více sešity

5. Tabulkový procesor - možnosti grafů, matematické výpočty, soustavy rovnic, řešitel

6. Tabulkový procesor - zpracování a analýza dat, statistické výpočty

7. Tabulkový procesor - import, export a zpracování dat, databáze v Excelu, pokročilé techniky, makra

8. Integrované uživatelské prostředí Matlab - základy

9. Matlab - výpočty a grafika

10. Matlab - programování a využití knihoven

11. Matlab - sdílení dat a aplikace

12. Prezentace výsledků v elektronické formě - Powerpoint - základy

13. Powerpoint- animace, ozvučení; elektronická pošta, Outlook,

14. zápočet - samostatné řešení úloh

 
VŠCHT Praha