SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Human Biology - Z111040
Title: Biologie člověka
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Otová Berta doc. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: B111008, N111040
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech

 1. Otová B., Soukup F., Kapras J., Vymlátil J., Topinková E.: Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Karolinum, Praha 1998,

 2. Jaroslav Kotlas a kolektiv: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky, Karolinum, Praha 2OOO

 3. Kapras J. a kol,: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky 1, Karolinum, Praha 1996.

 4. Soukupová M., Soukup F.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II, Karolinum, Praha 1998. Goetz a kol,: Kapitoly z lékařské biologie 1, Jinočany H+H, 1995

 5. Kapras J. a Kohoutová M.: Kapitoly z lékařské biologie a genetiky III., Karolinum, Praha 1999.

Last update: SMIDOVAL (14.02.2006)
Syllabus - Czech

 1. Prokaryota, eukaryota. Eukaryotní buňka, regulace buněčného dělení, buněčná signalizace. Tkáň, organismus.

 2. Mendelovy zákony, vymezeni pojmů: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost.

 3. Molekulární a biochemická podstata dědičných chorob. Farmakogenetika. Rodokmenové studie.

 4. Karyologie: karyotyp člověka, chromosomy, syndromy podmíněné chromosomálními aberacemi (hodnoceni a zápisy karyotypů); strukturní a numerické odchylky, metoda FISH

 5. Mitóza, meióza, gametogeneze, klinické důsledky poruch meiózy, nondisjunkce, syndromy

 6. Meióza - crossing-over, vazba genů, mapování.

 7. Ontogeneza. Diferenciace pohlaví.

 8. Základy molekulární genetiky, molekulární podstata uchování a přenosu genetické informace. Základy molekulární genetiky. Analýza nukleových kyselin, DNA diagnostika přímá a nepřímá.

 9. Hodnocení DNA diagnostiky. RFLP, sekvenování. Seznámení s vybavením laboratoře (elektroforéza, termocykler, sekvenátor atp.).

 10. Polygenní dědičnost, multifaktoriálně děděné fyziologické znaky, choroby a vady člověka.

 11. Genetika populací, selekce mutace, migrace. Evoluce člověka a její mechanismy.

 12. Populační genetika - odhady genových frekvencí. Polygenní dědičnost, dědivost, hodnocení rizika polygenně děděných chorob.

 13. Imunogenetika, typy a genetická regulace imunitní odpovědi.

 14. Imunogenetika - histokomatibilitní lokusy, transplantační zákony, GVHD, imunofenotyp, haplotyp, asociace chorob a imunofenotypu.

Last update: SMIDOVAL (14.02.2006)
 
VŠCHT Praha