SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Art History of Modern Times I - Z148021
Title: Dějiny umění novověku I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is interchangeable with: B148010, N148021
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Charakteristika novověku (společnost a umění).

2. Význam knihtisku a grafických technik pro počátek novověku.

3. Italská renesance, periodizace stylu a přehled uměleckých škol.

4. Umění v Toskáně v 15. a 16. stol.

5. Umění v severní Itálii v 15. a 16. stol.

6. Umění v Benátsku v 15. a 16. stol.

7. Umění v Římě v 15. a 16. stol.

8. Šíření renesance ve střední Evropě v 15. a 16. stol.

9. Umění v době Jagellonců a na počátku doby Habsburků v Čechách.

10. Manýrismus v Itálii, Nizozemí a střední Evropě.

11. Umělecká sbírka jako obraz světa.

12. Umění na dvoře Rudolfa II. v Praze.

13. Ikonografie 16. stol.

14. Umělecké technologie 16. stol.

Last update: SMIDOVAL (22.02.2007)
 
VŠCHT Praha