SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Biology I - Z320016
Title: Biologie I
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: BIO1
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: Benda Vladimír prof. MVDr. DrSc.
Is interchangeable with: N320016
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (18.02.2005)

1. Úvod do biologie

2. Chemické složení živé hmoty

3. Fyzikální vlastnosti a nebuněčné formy živé hmoty

4. Buňka

5. Buněčné organely

6. Reprodukce a ontogeneze buněk

7. Dědičnost a proměnlivost

8. Přenos genetické informace

9. Rozmnožování a vývoj rostlin

10. Anatomie rostlin

11. Rozmnožování a vývoj živočichů

12. Histologie živočichů

13. Ekologie

14. Životní prostředí

 
VŠCHT Praha