Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 200)
Registration for 2022/2023 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Guarantor :Department of Organic Technology (111)
Date :17.12.2021 - Friday
Time :12:30
End :17.12.2021
Registration from :03.11.2021 19:00
Cancel before :16.12.2021 10:00
Registration until :16.12.2021 10:00
Teacher :Kutinová Canová Nikolina MUDr. Ph.D.
Capacity :15
Number of registered :4
Note :Předtermín - prezenčně dle epidemiologické situace
Information :Studenti přijdou vždy 10 minut před začátkem zkoušky na Farmakologický ústav 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2, a vyčkají na příchod zkoušejícího před malou posluchárnu ve 2. patře (naproti sekretariátu).
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
M111013 Pharmacology 2021/2022 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 03.11.2021 19:00:02 12:30
2. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 03.11.2021 19:00:03 12:45
3. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 03.11.2021 19:00:04 13:00
4. the student disallowed display of personal data Pharmacology (M111013) 2021/2022 winter examination 08.11.2021 14:13:42 13:45
 
VŠCHT Praha