Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 206)
Registration for 2022/2023 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Date :18.11.2022 - Friday
Time :09:00
End :18.11.2022
Cancel before :15.11.2022 10:00
Registration until :17.11.2022 10:00
Building :PA - A
Room :A02 : střední posluchárna, dataprojektor, interaktivní tabule
Teacher :Kotrba Pavel prof. Ing. Ph.D.
Capacity :30
Number of registered :29
Information :Písemná část zkoušky (45 min) zahrnuje:
A) 20 otázek výběrového testu (minimum správných odpovědí/bodů 10; dosažení jen 9 bodů = klasifikace zkoušky F)
B) 3 otevřené otázky (vlastní popis biologických objektů, dějů, procesů a pod.)

Na základě výsledku písemné části je navržena klasifikace, kterou student může přijmout jako konečnou. Pro změnu k lepšímu může využít pokračování zkoušky ústní formou, která v den vypsaného termínu.

Hodnocení písemné části probíhá obvykle 2 hodiny a výsledky jsou pak bez zbytečného prodlení vyhlášeny (způsob vyhlášení stanoví zkoušející).

K zápisu klasifikace je třeba ústního vyjádření studenta, že souhlasí s výsledkem dle písemné části, nebo si přeje ještě absolvovat část ústní.

Upozornění: student, který se bez řádné omluvy (doložitelné závažné důvody) nedostaví, je klasifikován F (a přichází tak zbytečně o jeden pokus)
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B320003 FFBT Biology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration
1. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 01.11.2022 21:43:17
2. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 09:54:29
3. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 09:54:30
4. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 09:54:35
5. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 10:45:46
6. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 11:45:38
7. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 11:46:17
8. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 11:48:50
9. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 12:44:58
10. Kirishiantsev Ivan Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 15:31:27
11. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 17:35:47
12. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 02.11.2022 19:03:07
13. Váňová Iveta Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 03.11.2022 09:54:21
14. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 03.11.2022 15:04:36
15. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 03.11.2022 15:06:33
16. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 03.11.2022 15:12:37
17. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 03.11.2022 22:45:45
18. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 04.11.2022 10:07:03
19. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 05.11.2022 11:21:04
20. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 05.11.2022 15:19:59
21. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 05.11.2022 15:30:22
22. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 06.11.2022 12:21:09
23. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 07.11.2022 08:19:46
24. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 07.11.2022 09:00:29
25. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 09.11.2022 10:17:32
26. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 10.11.2022 09:46:12
27. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 12.11.2022 11:54:23
28. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 15.11.2022 12:23:25
29. the student disallowed display of personal data Biology I (B320003) FFBT 2022/2023 winter examination 16.11.2022 08:41:28
 
VŠCHT Praha