Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 218)
Registration for 2023/2024 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biotechnology (319)
Date :Dec 19, 2022 - Monday
Time :11:00
End :Dec 19, 2022, 12:00 AM
Cancel before :Dec 18, 2022, 10:00 AM
Registration until :Dec 18, 2022, 10:00 AM
Teacher :Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Capacity :8
Number of registered :7
Break :12:20 (40 min)
Information :Zkouška bude probíhat v místnosti I01 (budova A, 1. patro, chodba I) prezenční formou. V případě nemoci či dalších závažných důvodů je možno domluvit individuálně online zkoušení. V případě neúčasti na zkoušce je nutno se písemně omluvit, jinak bude zapsána známka F. Další podrobnosti k průběhu zkoušky jsou uvedeny v e-learningu předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B319003 FFBT Biotechnology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:00 PM 11:00
2. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:00 PM 11:20
3. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:01 PM 11:40
4. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:00 PM 12:00
5. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:01 PM 13:00
6. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:02 PM 13:20
7. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 07, 2022, 02:03 PM 13:40
 
VŠCHT Praha