Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 218)
Registration for 2023/2024 winter
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Examination details
  • You need to have the course credited before the exam.
Faculty :Faculty of Food and Biochemical Technology
Guarantor :Department of Biotechnology (319)
Date :Jan 02, 2023 - Monday
Time :12:40
End :Jan 02, 2023, 12:00 AM
Cancel before :Jan 01, 2023, 10:00 AM
Registration until :Jan 01, 2023, 10:00 AM
Teacher :Maťátková Olga doc. Ing. Ph.D.
Capacity :9
Number of registered :9
Break :14:20 (20 min)
Information :Zkouška bude probíhat v knihovně Ústavu biotechnologie (místnost A111, budova A, 1. patro) prezenční formou. V případě nemoci či dalších závažných důvodů je možno domluvit individuálně online zkoušení. V případě neúčasti na zkoušce je nutno se písemně omluvit, jinak bude zapsána známka F. Další podrobnosti k průběhu zkoušky jsou uvedeny v e-learningu předmětu.
 
export to excel
Examined courses
sort in descending ordersort in ascending orderCode Faculty sort in descending ordersort in ascending orderName Year Semester Type
B319003 FFBT Biotechnology I 2022/2023 winter Ex

 
export to excel
List of registered students
Name Course Faculty Year Semester Type Date of registration Time
1. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 12, 2022, 12:40 PM 12:40
2. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 12, 2022, 02:26 PM 13:00
3. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 12, 2022, 02:29 PM 13:20
4. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 13, 2022, 09:45 AM 13:40
5. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 13, 2022, 02:43 PM 14:00
6. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 13, 2022, 05:47 PM 14:40
7. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 13, 2022, 09:33 PM 15:00
8. Průchová Veronika Bc. Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 14, 2022, 03:48 PM 15:20
9. the student disallowed display of personal data Biotechnology I (B319003) FFBT 2022/2023 winter examination Dec 20, 2022, 02:38 PM 15:40
 
VŠCHT Praha