Examinations terms <sup>2</sup>Examinations terms 2(version: 231)
Registration for 2023/2024 summer
  
You can evaluate at http://www.erudio.cz
Show:
all courses
Change order to code - title
Properties:
 
export to excel
CapacityCourseFacultyTypeSemesterDateTimeBuildingRoomGuarantorTeacherCancel beforeRegistration untilRegistration from
detail 0/3
Critical Thinking (AB501042) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 15:00 J 1I 837 Štefl Martin Mgr. Ph.D. Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM

The written test takes place from 3 to 4 pm and is followed by an oral exam; please sign up for one of the time slots from 4 am to 6 pm. 

detail 6/20
Production Systems Design (AM501015) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 15:00 J 1B 837 Kovalová Michaela Ing. Ph.D. Dec 21, 2023, 10:00 AM Dec 21, 2023, 10:00 AM
detail 18/18
Psychology for Managers (B501008) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 15:30 J 3B 837 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 05, 2023, 12:00 AM

Pouze pro studenty, kteří mají splněná všechna 3 cvičení

detail 11/20
Managerial Decision-making (AM501008) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 16:00 J 4A 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM

You must register there.
Allowed: pencils, calculator, books, notes, electr. devices without internet connection.
Not allowed: electr. devices with internet connection, phone.

detail 11/20
Managerial Decision-making (M501008) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 16:00 J 4A 837 Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. Dec 20, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM

You must register there.
Allowed: pencils, calculator, books, notes, electr. devices without internet connection.
Not allowed: electr. devices with internet connection, phone.

detail 7/20
Production Systems Design (AM501015) CUD exam winter Dec 21, 2023 - Thursday 18:00 J 1B 837 Kovalová Michaela Ing. Ph.D. Dec 21, 2023, 10:00 AM Dec 21, 2023, 10:00 AM
detail 6/6
English for Intercultural Communication (AM501036) CUD exam winter Dec 22, 2023 - Friday 15:00 J 3A 837 Hřebačková Monika PhDr. Dec 19, 2023, 10:00 AM Dec 20, 2023, 10:00 AM
detail Z 34/34
Business Economics (B501002) CUD exam winter Dec 27, 2023 - Wednesday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při písemném testu je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 34/34
Managerial Tools and Calculations (B501068) CUD exam winter Dec 27, 2023 - Wednesday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při písemném testu je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail Z 34/34
Financial Management (M501012) CUD exam winter Dec 27, 2023 - Wednesday 10:00 J 3B 837 Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 26, 2023, 10:00 AM Dec 17, 2023, 09:40 PM

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, pro úspěšné absolvování je nutné mít min. 50 % z každé části. 
Při písemném testu je povoleno používat kalkulačku, nikoli však mobil, tablet atp.

detail 6/8
Six Sigma (AM501028) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 09:00 837 Hykš Ondřej Ing. Dec 25, 2023, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM Nov 23, 2023, 12:00 AM
detail 12/20
Microeconomics (B501010) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 10:30 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM
detail 2/20
Microeconomics (B501010) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 10:30 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM
detail 45/80
Microeconomics (B501010) CUD credit/colloquium winter Jan 02, 2024 - Tuesday 10:30 J 1B 837 Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Přihlašujte se na tento termín jako na zkouškový termín.

detail 0/15
Production Systems Design (AM501015) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 11:30 J 1A 837 Kovalová Michaela Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM
detail 15/20
Principles of Management (B501001) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 12:00 J 4A 837 Kutnohorská Olga Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Náhradní zkouškové testy

detail 10/20
Microeconomics (B501010) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 12:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM
detail 3/20
Microeconomics (B501010) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 12:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM
detail 16/18
Psychology for Managers (B501008) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 15:30 J 3C 837 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM Dec 05, 2023, 12:00 AM

Pouze pro studenty, kteří mají splněná všechna 3 cvičení

detail 7/20
Business English 3a (AB501054) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 18:00 J 1B 837 Fabián Erik Mgr. MBA Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Business English 3A, Group 4, Klasifikovny zapocet

detail Z 6/6
Information Systems (AB501011) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 18:15 J 1A 837 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Dec 31, 2023, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Take a pen and at least 2 papers (A4 format) with you.

detail Z 6/6
Information Systems Design (AM501016) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 18:15 J 1A 837 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Dec 31, 2023, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Take a pen and at least 2 papers (A4 format) with you.

detail Z 6/6
Information Systems Design (M501016) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 18:15 J 1A 837 Kaiser Jiří Ing. Ph.D. Dec 31, 2023, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Take a pen and at least 2 papers (A4 format) with you.

detail 15/15
Labor Law (B501025) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 19:00 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 15/15
Principles of Law (B501012) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 19:30 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 16/16
Principles of Law (B501012) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 20:00 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 15/15
Labor Law (B501025) CUD exam winter Jan 02, 2024 - Tuesday 20:30 837 Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D. Jan 01, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM

Online schůzka v MS Teams, s kamerou a bez sluchátek, test v e-learningu, následná diskuze.

detail 17/21
Psychology for Managers (B501008) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 08:00 J 3C 837 Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM Dec 05, 2023, 12:00 AM

Pouze pro studenty, kteří mají splněná všechna 3 cvičení

detail 10/25
Business Economics (AB501002) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 1G 837 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 09:00 AM Jan 02, 2024, 09:00 AM

Written test re-take, pen and calculator allowed

detail 5/30
Statistics 1 (AB501009) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail 5/30
Statistical Analysis (AM501001) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail 20/30
Principles of Management (B501001) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 1A 837 Králová Petra Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 01, 2024, 10:00 AM Dec 14, 2023, 09:00 AM

Pouze souhrnné minitesty

detail 8/15
Mathematics (B501094) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 3A 837 Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D., M.A. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail Z 10/15
Business Economics (B837001) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 1C 837 Klečka Jiří Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 08:00 AM Jan 01, 2024, 08:00 AM

Jde o učebnu v budově Jankovcova 23, Praha 7.

detail 5/30
Statistical Analysis (M501001) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 09:00 J 3B 837 Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail Z 5/15
Financial Management (AM501012) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 4A 837 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

Registration is possible only for students with credit. Exam is written, 75 minutes, students may use calculator (not mobile phone etc.) and a single A4 sheet of handwritten notes.

detail 3/30
Principles of Management (B501001) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 1A 837 Králová Petra Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM Dec 14, 2023, 09:00 AM

Pouze souhrnné minitesty

detail 15/17
English for Business Studies 3 - level B2 (intermediate) (B501054) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 1B 837 Štefl Martin Mgr. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail 20/30
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) (B501055) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 3C 837 Diaz Michael John Mgr. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
English for Economics and Management 3 B2+ Group 03
detail 12/20
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) (B501055) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 1I 837 Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM Dec 13, 2023, 10:15 AM
detail 23/30
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) (B501055) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 10:00 J 2A 837 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

BCII B2+ Group C001 (Angličtina pro ekonomiku a management 3 B2+) Credit test

detail 2/30
Principles of Management (B501001) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 11:00 J 1A 837 Králová Petra Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM Dec 14, 2023, 09:00 AM

Pouze souhrnné minitesty

detail Z 0/8
Business Economics (AB501002) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 12:00 J 1G 837 Čámská Dagmar Ing. Ph.D. Jan 01, 2024, 12:00 PM Jan 01, 2024, 05:00 PM

Oral exam, only allowed with completed semester part (credit/assessment/zápočet)

detail 8/25
Business English 3a (AB501054) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 12:00 J 3B 837 Kapila Francis Patrick Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM Dec 12, 2022, 04:00 PM
detail 18/30
Business English 3a (AB501054) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 12:00 J 2A 837 Mc Donnell David Carroll Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

Business English 3A, Group 2, Klasifikovany zapocet

detail 11/15
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) (B501055) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 12:00 J 3C 837 Pavelková Hana Mgr. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

BCII B2+ Group C005 (Angličtina pro ekonomiku a management 3 B2+) Credit test

detail 15/17
English for Business Studies 3 - level B2+ (upper intermediate) (B501055) CUD credit/colloquium winter Jan 03, 2024 - Wednesday 12:00 J 1I 837 Štefl Martin Mgr. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM
detail 12/30
Business English 3a (AB501054) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 14:00 J 1I 837 Mc Donnell David Carroll Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

Business English 3A, Group 1, Klasifikovany zapocet

detail 9/10
Financial Management (AM501012) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 14:00 J 4A 837 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

For students who have not obtained credit on December 20.

detail 2/10
Financial Management (AM501012) CUD exam winter Jan 03, 2024 - Wednesday 14:45 J 4A 837 Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. Jan 02, 2024, 10:00 AM Jan 02, 2024, 10:00 AM

For students who have not obtained credit on December 20.

Results 51-100 of 875 previous 1 2 3 4 5 ... 18 next
 
VŠCHT Praha