PředmětyPředměty(verze: 877)
Vyučující, akademický rok 2020/2021
  
Koubek Josef doc. Ing. CSc.
Adresa:
Sídlo:
Fax:
Další informace:  
 
Katedra: Ústav organické technologie (111)
Telefon:
E-Mail: koubekj@vscht.cz
Předměty   
 
VŠCHT Praha