PředmětyPředměty(verze: 875)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 036 0 Univerzita Pardubice 5
detail 111 150 Ústav organické technologie 80
detail 112 150 Ústav polymerů 68
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail 963 900 Pedagogické oddělení 67
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 8
detail 064 0 Akademie múzických umění v Praze 3
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 49
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 42
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 49
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 51
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 82
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 33
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 58
detail 402 453 Ústav analytické chemie 171
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 69
detail 251 251 Děkanát FTOP 6
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 32
detail 413 453 Ústav matematiky 76
detail 453 453 Děkanát FCHI 8
detail 500 0 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 24
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 25
detail 502 0 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 39
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 9
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 79
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 74
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 96
detail 218 251 Ústav energetiky 54
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 161
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 34
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 63
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 115
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 40
detail 150 150 Děkanát FCHT 15
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 109
detail 834 800 Ústav jazyků 74
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 83
detail 110 150 Ústav organické chemie 105
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 69
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 137
detail 974 900 Zahraniční oddělení 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 77
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 131
detail 501 0 ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 21
detail 599 453 Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha 27
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 6
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 62
detail 940 900 Poradenské a karierní centrum 2
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha