PředmětyPředměty(verze: 840)
Vyučované předměty, akademický rok 2018/2019
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 500 0 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 14
detail 453 453 Děkanát FCHI 7
detail 150 150 Děkanát FCHT 8
detail 352 352 Děkanát FPBT 13
detail 251 251 Děkanát FTOP 5
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 1
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 5
detail 963 900 Pedagogické oddělení 50
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail 402 453 Ústav analytické chemie 106
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 66
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 35
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 50
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 102
detail 319 352 Ústav biotechnologie 42
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 80
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 81
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 40
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 28
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 35
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 45
detail 218 251 Ústav energetiky 36
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 78
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 34
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 28
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 29
detail 834 800 Ústav jazyků 80
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 21
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 56
detail 413 453 Ústav matematiky 46
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 21
detail 110 150 Ústav organické chemie 63
detail 111 150 Ústav organické technologie 52
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 42
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 77
detail 112 150 Ústav polymerů 39
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 24
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 42
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 28
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 56
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 3
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 44
detail 974 900 Zahraniční oddělení 6
 
VŠCHT Praha