PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratorní projekt I - N101022
Anglický název: Laboratory project I
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M101005
Pro druh:  
Garant: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M150006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)
Cílem Laboratorního projektu I je studenty připravit pro práci na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, kterou pak budou prezentovat na odborném semináři Ústavu anorganické chemie (SVOČ). V rámci projektu také provedou základní experimenty vycházející ze závěrů rešerše.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Studenti budou umět:

  • zpracovat literární rešerši na základě potřeby konkrétního výzkumného týmu
  • konzultovat průběh práce se členy daného týmu
  • připravit prezentaci rešeršní části své práce
  • veřejně prezentovat své závěry a obstát ve veřejné diskuzi
Literatura -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Studijní opory -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Sylabus -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Celosemestrální rešeršní projekt zakončený prezentací na ústavním semináři SVOČ. Aplikace závěrů rešerše v základních experimentech.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Chemická informatika

Laboratoř oboru Chemie a technologie materiálů

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 2 56
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1,5 42
Práce na individuálním projektu 2,5 70
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 10

 
VŠCHT Praha