PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inorganic Chemistry: Laboratory II - AB101006
Anglický název: Inorganic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mastný Libor Ing. CSc.
Jankovský Ondřej prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B101006, N101004
Je záměnnost pro: B101006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)
Laboratoře jsou zaměřeny na chemii kovů, včetně koordinačních sloučenin. Studenti provádějí řadu navazujících preparačních prací (tzv. bezodpadovou technologií), kdy jsou zpracovávány všechny podíly obsahující příslušný kov. Práce je zakončena látkovou bilancí kovu. Součástí laboratoří jsou kvalitativní reakce kationtů včetně jejich určení v neznámém vzorku. Talentovaní studenti mohou být vybráni na přípravu složitějších sloučenin s využitím nových přístrojů ústavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Studenti budou umět:

Samostatně a s ohledem na bezpečnost zvládat všechny laboratorní techniky

Analyzovat a řešit náročnější vícestupňové přípravy chemikálií

Provádět celkové bilance základního prvku v preparační řadě

Ovládat použité složitější laboratorní přístroje

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

K. Rubešová a kol.: Laboratoř anorganické chemie II, VŠCHT Praha, 2017, ISBN: 978-80-7080-983-9

(online ke stažení na https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/26771/mod_resource/content/3/RUBE%C5%A0OV%C3%81_K._Laborato%C5%99_anorganick%C3%A9_chemie_II._2017.pdf)

D. Sýkorová a L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009, ISBN: 80-7080-452-1

V. Flemr a E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT Praha, 2001, ISBN: 80-7080-435-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Program LACh I a preparační práce: https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/35024/mod_resource/content/1/Program%20Laborato%C5%99%C3%AD%20anorganick%C3%A9%20chemie%20II%20%28N101004%29.pdf

Laboratorní deník: https://e-learning.vscht.cz/mod/url/view.php?id=3906

Výstražné symboly nebezpečnosti látek a směsí: https://prezi.com/embed/9pbb6hy3_was/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=no&autohide_ctrls=0

Bezpečnost práce v laboratoři - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3002

Základní laboratorní techniky - videa: https://e-learning.vscht.cz/mod/folder/view.php?id=3001

D.Sedmidubský a kol.: Prezentace přednášek OACH-I - http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

1. Chemie nepřechodných a přechodných kovů.

2. Přípravy sloučenin různými preparativními technikami (tavení, srážení, cementace).

3. Látková bilance při chemických reakcích.

4. Oxidačně-redukční reakce sloučenin kovů.

5. Příprava koordinačních sloučenin.

6. Práce s iontoměniči

7. Bezodpadová technologie ("preparační řady").

8. Analyticky důležité reakce kationtů kovů.

9. Kvalitativní důkaz kationtů kovů v neznámých vzorcích.

https://e-learning.vscht.cz/pluginfile.php/35024/mod_resource/content/1/Program%20Laborato%C5%99%C3%AD%20anorganick%C3%A9%20chemie%20II%20%28N101004%29.pdf

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Obecná a anorganická chemie I - N101005

Laboratoř z anorganické chemie I - N101003(3A)

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2019)

Předmět je zakončen provedením všech laboratorních prací, odevzdáním protokolů a splněním závěrečného testu.

  • průběžné testy na začátku každého laboratorního dne (teoretická příprava a laboratorní výpočty)
 
VŠCHT Praha