PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Inorganic Non-Metallic Materials - AB107001
Anglický název: Inorganic Non-Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Havlík Míka Martin doc. Dr. Ing.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)
The lectures provide an overview of the basic types of this material group and their main properties and they introduce students to fundamental physico-chemical processes occurring during their manufacturing
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Students will be able to

describe the structure of inorganic non-metallic materials

describe fundamental processes at production of glass, ceramics, glass-ceramics and inorganic binders

Characterize and define basic functional properties of inorganic non-metallic materials

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Z: Hlaváč J.: The Technology of Glass and Ceramics. An Introduction. Elsevier, Amsterdam 1983. ISBN: 0-444-41577-7

D: Varshneya A.K.: Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, London 1994. ISBN:978-0127149707

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

electronical version of lectures available at lecturer

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

1. Basic characteristics and types of inorganic materials

2. Physical-chemical principles of technological processes

3. Structure, phase composition and properties of ceramic materials

4. Fundamentals of technology and principal types of ceramic materials

5. New ceramic materials

6. Vitreous state - thermodynamic and kinetic aspects, structure models

7. Basic production processes and glass processing

8. Principal types of inorganic glasses

9. New inorganic glasses

10. Glass-ceramic materials - principles of production, types and properties

11. Inorganic non-metallic biomaterials

12. Vitreous and crystalline coatings

13. Inorganic binding materials

14. Monocrystalline materials

 
VŠCHT Praha