PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Organic Chemistry: Laboratory II - AB110006
Anglický název: Organic Chemistry: Laboratory II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Do termínu laboratoří se musí studenti přihlásit prostřednictvím SIS jako na termín zkoušky z Laboratoří OCH II
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Himl Michal Ing. Ph.D.
Prerekvizity : {prerekvizita pro laboratoř organické chemie I (pro plnění laboratoře OCH I nebo předmětu OCH II a zápis laboratoře OCH II) "předmět OCH I ve všech mutacích"}, {prerekvizita pro plnění laboratoře OCH II}
Záměnnost : N110003, N110003A
Anotace -
Druhý kurs praktické výuky organické chemie je zaměřen na složitější operace organické syntézy, včetně analýzy směsí látek a jejich charakterizaci pomocí spektroskopických metod.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

pochopit systém organické syntézy - plánování reakcí, stavbu reakčních aparatur, provedení reakcí, izolaci a charakterizaci produktů

samostatně zpracovat pracovní protokoly

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Literatura -

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, Vydavatelství VŠCHT, 2000, dotisk 2007, 8070803959

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Studijní opory -

Laboratorní předpisy

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.

2. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.

3. Vícestupňové syntézy.

4. Operace za bezvodých podmínek.

5. Práce s malým množstvím látek.

6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.

7. Krystalizace a filtrace.

8. Sloupcová chromatografie.

9. Chromatografie na tenké vrstvě.

10. Destilace za atmosferického tlaku.

11. Destilace za sníženého tlaku.

12. Stanovení bodu tání.

13. GLC chromatografie připravených látek.

14. NMR spektrometrie.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Vstupní požadavky -

Laboratoř organické chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř organické chemie I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Odevzdání preparátů, úspěšné absolvování testu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2019)
 
VŠCHT Praha