PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Excursions - AB251003
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (14.01.2021)
In manufacturing companies, students will see unit operations and key devices that produce commercially important products, get acquainted with warehousing, process control and management, product quality assessment, occupational safety and environmental protection in industrial practice. In other companies, students will see technologies and work procedures, get acquainted with their management processes and impacts (environmental, economic and social)..
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (14.01.2021)

Students will be able to:

1. Orientation in the environment of production plants, industrial practice

2. Combine their theoretical knowledge and skills with the needs of industrial practice

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (14.01.2021)

Information about the companies visited on their websites

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (14.01.2021)

1. Repeated one-day or comprehensive week-long visits to production units, departmental research institutes, industrial and municipal buildings.

2. Elaboration of a protocol on the course of the excursion, evaluation of the excursion

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (14.01.2021)

The student who participated in the excursion will receive a credit after preparing the protocol.

 
VŠCHT Praha