PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Excursions - AB251003
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
In manufacturing companies, students will see unit operations and key devices that produce commercially important products, get acquainted with warehousing, process control and management, product quality assessment, occupational safety and environmental protection in industrial practice. In other companies, students will see technologies and work procedures, get acquainted with their management processes and impacts (environmental, economic and social)..
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (14.01.2021)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

1. Orientation in the environment of production plants, industrial practice

2. Combine their theoretical knowledge and skills with the needs of industrial practice

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (14.01.2021)
Studijní opory - angličtina

Information about the companies visited on their websites

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (14.01.2021)
Sylabus - angličtina

1. Repeated one-day or comprehensive week-long visits to production units, departmental research institutes, industrial and municipal buildings.

2. Elaboration of a protocol on the course of the excursion, evaluation of the excursion

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (14.01.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The student who participated in the excursion will receive a credit after preparing the protocol.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (14.01.2021)
 
VŠCHT Praha