PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemical Engineering Laboratory - AB409018
Anglický název: Chemical Engineering Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 6 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB409005
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)
In working groups (usually of three), students get to know the basic operations and apparatus used in chemical and food industry. The task of the group is to carry out the prescribed measurements, process the experimental data and draw up a written protocol about the measurement process and its results. The protocol also contains the conclusions.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Students will be able to:

control real chemical-engineering apparatus in practice,

basic principles of regulation and measurement of basic physical quantities,

process experimental data and

interpret the results.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Written instructions and video instructions for laboratories from chemical engineering in electronic version at https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Written instructions and video instructions for laboratories from chemical engineering in electronic version at https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Each group of students completes six of the tasks listed below.

Thematic areas of work:

Hydromechanical operations: Mechanical energy losses during fluid flow through pipes and fittings, Centrifugal pump characteristics, Agitator power consumption, Pressure drop in packed beds.

Thermal processes: Determination of the overall heat transfer coefficient in a plate or finned heat exchanger.

Separation processes: Filtration, Sedimentation, Fluidization, Reverse osmosis, Extraction.

Reactor engineering: Batch reactor with enzymatic reaction.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Basic knowledge of unit operations (subject Chemical engineering I).

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Valenz Lukáš Ing. Ph.D. (18.11.2022)

Students have to participate in six laboratory tasks, prepare a report from each task and defend the conclusions. For each piece of work, students will receive three grades (examination before the work, from the protocol, examination after the work from the protocol and the relevant theory) and none of them may be "F". The final mark is determined as the arithmetic mean of 18 marks.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha