PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemical Engineering Laboratory - AB409018
Anglický název: Chemical Engineering Laboratory
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 9 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB409005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
In working groups (usually of three), students get to know the basic operations and apparatus used in chemical and food industry. The task of the group is to carry out the prescribed measurements, process the experimental data and draw up a written protocol about the measurement process and its results. The protocol also contains the conclusions.
Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

control real chemical-engineering apparatus in practice,

basic principles of regulation and measurement of basic physical quantities,

process experimental data and

interpret the results.

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Literatura - angličtina

Written instructions and video instructions for laboratories from chemical engineering in electronic version at https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115.

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Studijní opory - angličtina

Written instructions and video instructions for laboratories from chemical engineering in electronic version at https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1115.

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Sylabus - angličtina

Each group of students completes six of the tasks listed below.

Thematic areas of work:

Hydromechanical operations: Mechanical energy losses during fluid flow through pipes and fittings, Centrifugal pump characteristics, Agitator power consumption, Pressure drop in packed beds.

Thermal processes: Determination of the overall heat transfer coefficient in a plate or finned heat exchanger.

Separation processes: Filtration, Sedimentation, Fluidization, Reverse osmosis, Extraction.

Reactor engineering: Batch reactor with enzymatic reaction.

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Studijní prerekvizity - angličtina

Basic knowledge of unit operations (subject Chemical engineering I).

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students have to participate in six laboratory tasks, prepare a report from each task and defend the conclusions. For each piece of work, students will receive three grades (examination before the work, from the protocol, examination after the work from the protocol and the relevant theory) and none of them may be "F". The final mark is determined as the arithmetic mean of 18 marks.

Poslední úprava: Valenz Lukáš (18.11.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 34
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha