PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
European History and Culture - AB501044
Anglický název: European History and Culture
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The course attempts to take an overarching look at selected key topic from European history and culture, focusing on the long 19th century and short 20th century. The course is based on seminar work with selected primary and secondary texts and other cultural artefacts. Topic areas covered as part of the course include: The Long 19th century: The Long 19th century: The Age of Revolutions II, World War I, Modern Art of the Modern World: Philosophy & Literature, World War II, Europe after WWII: Cold War I, Europe after WWII: 1950s and 1960s, Europe after WWII: A Brief History of European Integration, Europe since 1968, European Art After 1945: Cinema, Multiculturalism and Liberal Society. Upon successful completion of the course, students will become familiar with selected issues from European history and culture. The aim of the course is to provide with a good working knowledge of these issues allowing for practical orientation in European history and culture.
Poslední úprava: Štefl Martin (11.02.2021)
Literatura - angličtina

In-class handouts provided by the course teacher.

R: Pelz, William A. A People’s History of Modern Europe. Pluto Press, London 2016.

A: Lindemann, Albert. S. A History of Modern Europe From 1815 to the Present. A John Wiley & Sons, Ltd., Publication 2013

A: Anderson, Benedict. Imagined Communities. Verso, London, New York 1983.

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction

2. Introduction II: Europe in Maps

3. The Long 19th century: The Age of Revolutions I

4. The Long 19th century: The Age of Revolutions II

5. Modern Art for the Modern World I

6. World War I and its Aftermath

7. Modern Art of the Modern World: Philosophy & Literature

8. World War II

9. Europe after WWII: Cold War I

10. Europe after WWII: 1950s and 1960s

11. Europe after WWII: A Brief History of European Integration

12. Europe since 1968

13. European Art After 1945: Cinema

14. Multiculturalism and Liberal Society

Poslední úprava: Štefl Martin (11.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Students will be assessed based on their attendance, in-class participation, short in-class presentations, and results of the final test.

Poslední úprava: Pavelková Hana (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha