PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
An Introduction to Sustainable Development - AB501074
Anglický název: An Introduction to Sustainable Development
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course introduces students to the principles of sustainable development, methods of achieving, interdisciplinary agenda overlaps and its methodological, disciplinary and institutional anchoring in contemporary society.
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

a) Students will systematize and complete their knowledge framework, understand the paradigm of sustainable development and will be able to recognize relevant interdisciplinary overlaps. Graduates of the course will be familiar with the issues of environmental, economic and social sustainability.

b) Students will be familiar with the institutional framework and methods of achieving sustainable development and will be acquainted with current activities of achieving sustainable development in a global and local context.

c) In general, students will be able to describe the relationship between anthropogenic activity and ecosystems and describe the related externalities.

d) Students will be able to clarify the principles of sustainable development, define the typical attributes of a sustainable community, explain the methods and procedures for achieving sustainable development, explain the evaluation of the state of the environment through indicators of sustainable development.

e) Students will be acquainted with the methodological framework of TUR strategies and policies.

Educational activities and teaching methods: lectures (including e-learning), consultations, excursions.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Literatura - angličtina

R: Moldan, B., A decade os suistanable development, UK, Praha, 2004.

EU: Commission Communication "A sustainable Europe for a better world: A European strategy for Sustainable Development" COM(2001) 264 final

Rogers, P., Jalal, K., Boyd, J.: An introduction to sustainable development. Glen Educational Foundation, 2008.

Strange, T., Bayley, A.: Sustainable development: Linking economy, society, environment. OECD, 2008.

Manahan S.E. Environmental science and Technology, Sustainable Approach to Green Science and Technology. Tailor & Francis group. 2007.

EU: European Common Indicators. EU, 2001.

Current and acutal documents of EU and UN.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Sylabus - angličtina

1) Basic paradigm, axioms, field definition and terminology of sustainable development.

2) Main goals and tasks of sustainable development. Relevant national, global and EU documents.

3) Sustainable development indicators.

4) Impact of anthropogenic activity on ecosystems.

5) Environmental, economic and social externalities.

6) Contemporary societal challenges of environmental sustainability.

7) Contemporary societal challenges of economic sustainability. Sustainable business, corporate environmental and social policy.

8) Contemporary societal challenges of social sustainability. Social aspects of TUR.

9) The concept of smart cities.

10) TUR in strategic planning of settlements and regions.

11) Economic and administrative tools for achieving sustainable development, relevant legal framework.

12) Environmental management.

13) Methods of evaluation and valuation of sources and impacts of anthropogenic activities on ecosystems, quantification of externalities.

14) Semester work consulting, student presentations.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Seminar work (individual assignment), evaluation test, exam

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (08.12.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 15
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha