PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Academic English - AB501088
Anglický název: Academic English
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Academic English helps students understand and improve the formal style of writing needed for university study, seminar and research papers and scholarly publications. The tasks have been designed for intermediate students with English at the minimum B1+ level of CEFR (Common European Framework of Reference). The course takes students from sentence and paragraph structuring to overall essay writing through a process approach using practical examples and exercises. Topics include: organizing and expressing ideas clearly, and building arguments, using precise language and tone. By the end of the course students will be able to: • follow the academic writing process, • use relevant registers, • structure sentences and paragraphs clearly and precisely, • write in a more consistent and structured way.
Poslední úprava: Scholleová Hana (11.12.2021)
Literatura - angličtina

R: Rumisek, Lisa (2005). Academic Writing: From Paragraph to Essay, Macmillan, ISBN: 1405086068

R: Huckin, Olsen (2012). Technical Writing and Professional Communication for Non-Native Speakers of English, McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0070478237

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Sylabus - angličtina

1. A process writing approach

2. Utilizing different sentence types

3. Analyzing and writing academic paragraphs

4. Compare/contrast

5. Cause/effect

6. Argument essays

7. Grammar and punctuation

8. Writing practice 1

9. Peer reviewing

10. Read and analyze articles to form your own opinion on a topic

11. Making connections, tone and language

12. Writing practice 2: Overall essay writing

13. Most frequent mistakes

14. Reflecting and giving feedback

Poslední úprava: Scholleová Hana (11.12.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit Requirements: Active participation in class; minimum attendance 80%; weekly journal writing, 2 revised essays.

Poslední úprava: Scholleová Hana (11.12.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.2 5
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 2.3 65
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha