PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Process Design - AM105016
Anglický název: Process Design
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 35 / 35 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)
The lectures are focused on tutorial of methodology of process design and development. During the exercises the students apply the universal simulation program Aspen Plus in development of simulation model of specific technology and design of apparatus.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Students will be able to:

• define the suitable apparatuses and unit operations needed for industrial process implementation

• define the key parameters of apparatuses, necessary for optimal functionality of process

• apply the Aspen Plus software in simulation of chemical technologies

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

R: R.Smith: Chemical Process: Design and Integration, John Wiley & Sons Inc, 2005, ISBN 9780471486817.

A: McCabe, W. L , Smith, J. C., Harriott, P.: Unit operations of chemical engineering, Boston : McGraw-Hill, 2005, ISBN 007-124710-6

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Process equipment product brochures (distributed by lecturer).

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

Attendance at lectures and exercises.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. On the process view of chemical production, know-how.

2. Selection of reactions‘ pathway, economical criterions, environmental protection.

3. Technological schema, mass and energy balance.

4. Application of design software.

5. Chemical reactors, membrane reactors and their models.

6. Pumps - characteristics and examples of selection.

7. Compression devices - characteristics, exhausters.

8. Filtration of suspensions, characteristics of filters and filtration membranes.

9. Energy exchange - heat exchangers and their characteristics.

10. Simulation of heat exchangers, design of optimal exchanger.

11. Rectification and pervaporation - the fundamentals, characteristics of columns.

12. Simulation of rectification and pervaporation.

13. Process control the regulation cycle, characteristics of regulators.

14. Examples of complex design of a concrete process.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

The evaluation is based on the results of written exam, solution of homework and activity during lectures and exercises.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha