PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Individual Project 2 - AM105021
Anglický název: Individual Project 2
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)
The aim of the course is to introduce students to the systematic laboratory work. Students pass the characteristic work in various laboratories of the department and get to know with the basic experimental techniques of membrane characterization and membrane processes.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Students will be able to:

• conduct a given experiment

• evaluate acquired data

• prepare more extensive laboratory report

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

according to instructions of work supervisor

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

http://uat.vscht.cz/cz/ke-stazeni/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

1. Permeability of membranes for gas separation

2. Selectivity of membranes for gas separation

3. Texture characteristic of membrane materials - ASAP, BET

4. Texture characteristic of membrane materials - mercury porosimetry

5. Ion selective membrane conductivity determination

6. Determination of the PEM fuel cell operational characteristics

7. Characterization of a PEM water-electrolyzer

8. Electrodialysis

9. Excursion: membrane preparation

10. Excursion: membrane process

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Laboratory of Chemistry, Laboratory of Physical Chemistry

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Student gives her/his report to supervisor of each work and she/he obtains the summary evaluation from guarantee of this course.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3.6 100
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.1 32
6 / 7 168 / 196
 
VŠCHT Praha