PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Physics of Metals - AM106003
Anglický název: Physics of Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lejček Pavel prof. Ing. DrSc.
Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na vysvětlení základů struktury kovových materiálů a zejména na poruchy krystalového uspořádání. Je uveden popis jednotlivých poruch krystalové mřížky a jejich chování v materiálech, a ukázány důsledky existence jednotlivých poruch na vlastnosti kovů a slitin.
Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat krystalovou strukturu kovových materiálů včetně jejích defektů.

Popsat mechanismy deformace kovových materiálů.

Popsat mechanismy únavového porušení a tečení.

Popsat procesy související s odpevňováním kovů.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Literatura -

Z: Gottstein G., Physical Foundations of Material Science, Springer, Berlin, 2004, 3540401393.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Sylabus -

1.Vnitřní struktury kovů a slitin, krystalické, amorfní a kvazikrystalické materiály.

2.Základy elektronové teorie kovů.

3.Pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti, koheze.

4.Klasifikace mřížkových poruch, bodové poruchy.

5.Čárové poruchy- dislokace: definice, popis a klasifikace.

6.Čárové poruchy- interakce dislokací s ostatními poruchami krystalové mřížky.

7.Plošné poruchy- hranice zrn: definice, popis a klasifikace.

8.Plošné poruchy- segregace příměsí na hranicích zrn, migrace hranic zrn.

9.Difuze v kovech.

10.Plastická deformace kovů- základní popis.

11.Plastická deformace kovů- křivky zpevnění.

12.Lom.

13.Creep.

14.Zotavení a rekrystalizace.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha