PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ceramic Science and Technology - AM107021
Anglický název: Ceramic Science and Technology
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
This course provides a comprehensive overview of ceramic science and technology. In the first, general, part a survey is given on raw materials, ceramic technology as a whole as well as the microstructure and properties of ceramics. In the second, special, part the main groups of ceramic materials are treated from the chemical viewpoint (oxide, non-oxide and silicate ceramics) and from the viewpoint of microstructure and applications (refractories, porous and cellular, functional, bio- and nanomaterials).
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Students will be able to:

classify and explain in detail the different ceramic raw materials, ceramic processing steps (shaping, drying, firing etc.), ceramic microstructures and properties of ceramic materials in general and in particular for the individual classes of ceramic materials grouped according to chemical criteria (oxide, non-oxide, silicate), microstructure (composites, porous / cellular ceramics, nanoceramics) and applications (refractories, functional and bioceramics). In this course the students will gain a self-contained and detailed base of knowledge necessary for work in the research and development of ceramic materials and processes.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.10.2022)

B: Kingery W.D., Bowen H.K., Uhlmann D.R.: Introduction to Ceramics (second edition). Wiley, New York 1976 (ISBN 0-471-47860-1).

B: Rahaman M. N.: Ceramic Processing and Sintering (second edition). Marcel Dekker, New York 2003. (ISBN 0-8247-0988-8).

B: Brook R. J. (ed.): Processing of Ceramics (= vols. 17a and 17b of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

B: Lee W.E., Rainforth W.M.: Ceramic Microstructures - Property Control by Processing. Chapman & Hall, London 1994. (ISBN 0-412-43140-8).

B: Swain M. (ed.): Structure and Properties of Ceramics (= vol. 11 of Cahn R. W., Haasen P., Kramer E. J.: Materials Science and Technology). Wiley-VCH, Weinheim 2005. (ISBN 978-3-527-31395-2).

B: Richerson D. W.: Modern Ceramic Engineering (third edition). CRC Taylor and Francis, Boca Raton 2006. (ISBN 1-57444-693-2).

C: Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press, Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

C: Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials - New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

C: Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

C: Pabst W., Hostaša J.: Thermal conductivity of ceramics - from monolithic to multiphase, from dense to porous, from micro to nano, pp. 1-112 in Wythers M.C. (ed.): Advances in Materials Science Research. Nova Science, New York 2011. (ISBN 978-1-61209-821-0).

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Gregorová E., Pabst W.: Ceramic Technology - An Electronic Textbook. ICT Prague 2007 (accessible via http://vscht.cz/sil/keramika/index.hmtl).

Sylabus -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.10.2022)

1. Suroviny a jejich charakterizace

2. Tvarování

3. Sušení a vyhořívání pojiv

4. Výpal a slinování, pokročilé techniky slinování

5. Mikrostruktura a vlastnosti, reakční slinování a krystalové defekty, optické vlastnosti transparentní keramiky

6. Oxidová keramika, testování mechanických vlastností keramiky

7. Neoxidová keramika

8. Silikátová keramika

9. Žárovzdorné materiály

10. Funkční keramika

11. Aditivní příprava keramiky

12. Biokeramika, biomimetické procesy a bioinspirovaná keramika

13. Keramické nanomateriály

14. Keramické kompozity

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (14.02.2018)

In order to enroll for this course the student must have a bachelor (B.Sc.) or comparable degree in chemistry, materials science and technology or a related field.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (14.02.2018)

In order to become eligible for classification the student has to pass a written qualification test. The final exam is oral and concerns the content of the whole lecture course.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha