PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Retrosynthesis - AM110004
Anglický název: Retrosynthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : S110013
Je neslučitelnost pro: M110004
Je záměnnost pro: M110004
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)
The aim of this course is introduction of the disconnection approach to organic synthesis. This approach is analytical: we start with the molecule we want to make (the target molecule) and break it down by a series of disconnections into possible starting materials. During the course, the retrosynthetic method is shown on simple as well as on more complicated structures which are known from practical life: pharmaceuticals, pesticides, dyes, perfumes etc.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)

R: Warren S., Wyatt P.: Organic synthesis - The disconnection approach, 2nd Edition, John Wiley, 2008, 9780470712368

A: Warren S., Wyatt P.: Workbook for Organic Synthesis: The Disconnection Approach, 2nd Edition, John Wiley, 2009, 9780470712276

A: Wyatt P., Warren S.: Organic Synthesis - Strategy and Control, John Wiley, 2007, 9780470489405

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. The disconnection approach. Basic principles.

2. Oxidation states of organic compounds.

3. One group C-X disconnections.

4. Two group C-X disconnections.

5. One group C-C disconnections: alcohols.

6. One group C-C disconnections: carbonyl compounds.

7. Alkene and alkyne synthesis.

8. Two group disconnections. 1,3- and 1,5-difunctionalised compounds.

9. Two group disconnections. 1,2-, 1,4- and 1,6-difunctionalised compounds.

10. Strategy of ring synthesis. Baldwin's rules. 3-, 4- and 5-membered rings.

11. Six-membered rings.

12. Heterocycles.

13. Stereoselective synthesis.

14. Linear and convergent synthesis.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Organic Synthesis

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Je nezbytné vypracovat projekt návrhu syntézy zadané přírodní sloučeniny, zkouškovou písemku napsat nejméně na 60 % bodů, a složit úspěšně ústní zkoušku.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha