PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratory Project Chemistry I - AM150006
Anglický název: Laboratory Project Chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace - angličtina
This laboratory project is a student's first individual project to be finalized with a written report. The project aims at developing the student's own scientific thinking, helps to acquire practical skills and detail experience in special laboratory techniques and is a first opportunity to show his or her ability to work under supervision on a given specialized topic. Apart from practical laboratory work the project usually contains also a literature search.
Poslední úprava: Pabst Willi (28.02.2018)
Literatura - angličtina

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Pabst Willi (28.02.2018)
Sylabus - angličtina

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Pabst Willi (28.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

By the end of the summer term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

Poslední úprava: Pabst Willi (28.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha