PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Laboratory Project Chemistry II - AM150007
Anglický název: Laboratory Project Chemistry II
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Rubešová Kateřina doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)
This laboratory project is a student's individual research project on a topic determined by his or her supervisor at the beginnning of the winter term. The topic of this project should be related to the topic of the diploma work in the subsequent summer term. Within this laboratory project the student has to prove his or her ability to do independent scientific research work, including a profound literature search and skilled laboratory work with limited supervision. However, the student has to consult his or her work and the results achieved with the supervisor.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I, Specialization laboratory course

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (28.02.2018)

By the end of the winter term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Práce na individuálním projektu 2 56
7 / 7 196 / 196
 
VŠCHT Praha