PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials II - AM150009
Anglický název: Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials II
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Unger Uhlířová Tereza Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.10.2019)
This laboratory project is a student's individual research project on a topic determined by his or her supervisor at the beginnning of the winter term. The topic of this project should be related to the topic of the diploma work in the subsequent summer term. Within this laboratory project the student has to prove his or her ability to do independent scientific research work, including a profound literature search and skilled laboratory work with limited supervision. However, the student has to consult his or her work and the results achieved with the supervisor.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.10.2019)

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.10.2019)

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the winter term individually for each student by his or her supervisor.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.10.2019)

Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I, Specialization laboratory course

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (21.10.2019)

By the end of the winter term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

 
VŠCHT Praha