PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analysis of Alternative Fuels - AM215011
Anglický název: Analysis of Alternative Fuels
Zajišťuje: Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
In Analysis of alternative fuels, students will gain an overview of solid, liquid, and gaseous fuels, which represent an alternative to conventional fuels from coal, oil or natural gas. Students will gain knowledge about the technical requirements placed on these fuels and about the analytical tests that verify the fulfillment of these requirements.
Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Literatura - angličtina

James G. Speight: Handbook of Petroleum Product Analysis; A John Wiley & Sons Inc., Hoboken (New Jersey) USA, 2002. ISBN: 0-471-20346-7.

S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analysis of Complex Hydrocarbon Mixtures, Elsevier, 1981. ISBN: 0-444-99734-2.

Poslední úprava: Staš Martin (02.05.2024)
Sylabus - angličtina

1. Introduction to alternative fuels - importance, classification, and basic parameters.

2. General methods of fuel analysis - physical methods.

3. General methods of fuel analysis - chemical methods.

4. Solid alternative fuels and solid biofuels. Classification, characteristics, use and testing methods.

5. Fuels containing ethanol. Technical requirements and testing methods.

6. Mixed fuels containing biodiesel. Technical requirements and testing methods.

7. Vegetable oils and hydrotreated vegetable oils. Technical requirements and testing methods.

8. Synthetic liquid alternative fuels. Technical requirements and testing methods.

9. Selected methods of chemical analysis of liquid alternative fuels.

10. Hydrogen. Technical requirements and testing methods.

11. Fuels based on natural gas and biomethane (CNG and LNG). Technical requirements and testing methods.

12. Liquefied petroleum gases (LPG). Technical requirements and testing methods.

13. Biorefinery I – characteristics.

14. Biorefinery II – concept and perspective.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

A successful completion of an oral exam.

Poslední úprava: Staš Martin (15.09.2023)
 
VŠCHT Praha