PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Waste Water Treatment - AM217026
Anglický název: Waste Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
The aim of the course is to build knowledge on the principles of wastewater treatment technologies. Wastewater characterization methods and the main wastewater treatment technologies based on chemical, physicochemical and biological processes are explained.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.08.2019)

R:Gray N.F.: Biology of wastewater treatment, Imperial College Press, 2004, ISBN 1860943322

R:Sincero A.P., Sincero G.A.: Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, IWA Publishing, 2002, ISBN 9781843390282

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D. (25.04.2018)

1. Introduction and EU legislation on wastewater

2. Wastewater characterization; sewerage systems

3. Mechanical wastewater treatment

4. Biological wastewater treatments: biochemical and microbiological principles and biofilm processes: principles and fixed-film reactors

5. Activated sludge process: formation of activated sludge, main technological parameters, types of activated sludge process

6. Activated sludge process: diffuse air aeration, mechanical aeration, mixing of activated sludge tanks, nutrient removal systems

7. Separation of activated sludge, effluent polishing, wastewater reuse

8. Physico-chemical methods I: filtration, flotation, precipitation, coagulation, neutralization

9. Physico-chemical methods II:ion exchange, membrane separation processes

10. Physico-chemical methods III: adsorption, stripping, chemical oxidation and reduction, thermal treatment

11. Fundamentals of anaerobic processes

12. Quantitative description of anaerobic processes, mass and energy balances, main design parameters

13. Reactors for anaerobic wastewater treatment

14. Post-treatment of anaerobic effluents

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (23.04.2018)

Written examination: 10 questions, 10 points each

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha