PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Waste Water Treatment - AM217026
Anglický název: Waste Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Wanner Jiří prof. Ing. DrSc.
Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The aim of the course is to build knowledge on the principles of wastewater treatment technologies. Wastewater characterization methods and the main wastewater treatment technologies based on chemical, physicochemical and biological processes are explained.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura - angličtina

Lopez-Vazquez C. et al. (eds): Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design: Examples & Exercises. IWA Publishing 2022, ISBN13: 9781789062298

Guang-Hao C. et al. Biological Wastewater Treatment: 2nd edition. IWA Publishing 2020, ISBN13: 9781789060355

Grady C.P.L. et al. Biological Wastewater Treatment: Third Edition. IWA Publishing 2011, ISBN13: 9781843393429

Jenkins D, Wanner J. Activated Sludge - 100 Years and Counting. IWA Publishing 2014, ISBN13: 9781780404936

Metcalf & Eddy Inc., George Tchobanoglous, et al. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery, 5th Edition. McGraw-Hill Education 2014, ISBN-13:978-0073401188

Poslední úprava: Bindzar Jan (07.06.2022)
Studijní opory - angličtina

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Introduction and EU legislation on wastewater

2. Wastewater characterization; sewerage systems

3. Mechanical wastewater treatment

4. Biological wastewater treatments: biochemical and microbiological principles and biofilm processes: principles and fixed-film reactors

5. Activated sludge process: formation of activated sludge, main technological parameters, types of activated sludge process

6. Activated sludge process: diffuse air aeration, mechanical aeration, mixing of activated sludge tanks, nutrient removal systems

7. Separation of activated sludge, effluent polishing, wastewater reuse

8. Physico-chemical methods I: sedimentation, oil-water separation, hydrocyclone, filtration, flotation, magnetic separation

9. Physico-chemical methods II: precipitation, coagulation, neutralization, ion exchange, adsorption, stripping

10. Physico-chemical methods III: membrane separation processes, chemical oxidation and reduction, thermal treatment

11. Fundamentals of anaerobic processes

12. Quantitative description of anaerobic processes, mass and energy balances, main design parameters

13. Reactors for anaerobic wastewater treatment

14. Post-treatment of anaerobic effluents

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Written examination: 10 questions, 10 points each

Improvement of the grades B-E is allowed by repeating the exam with a prior arrangement with the teachers. The most recent exam result is always valid.

Poslední úprava: Bindzar Jan (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha