PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Water Treatment - AM217027
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S217008
Anotace - angličtina
The course objective is a description of drinking water treatment from ground and surface raw water. Fundamental processes used in drinking water treatment plant are discussed. A part of the course is formed by a student's project dealing.
Poslední úprava: Janda Václav (27.04.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

understand and utilized basic design methods for ground and surface water treatment.

Poslední úprava: Janda Václav (26.04.2018)
Literatura - angličtina

R:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, ISBN 2003024156

A:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,ISBN 0750678763

Poslední úprava: Bindzar Jan (09.08.2019)
Studijní opory - angličtina

Tutor's power point presentations available for enrolled students.

Poslední úprava: Janda Václav (26.04.2018)
Sylabus - angličtina

1. Standards for drinking water quality + EU legislation on drinking water

2. Underground raw water characteristics, underground water treatment

3. Aggressive carbon dioxide, water stabilization

4. Removal of excessive carbon dioxide, removal of iron and manganese

5. Special methods of underground water treatment (including removal of nitrogenous compounds and radio nuclides)

6. Surface raw water characteristics

7. Surface water treatment, coagulation

8. Mixing of suspensions, mixing devices

9. Clarifiers, filtration of suspensions

10. Separation of suspensions by sedimentation

11. Thickening of suspensions and sludge

12. Special methods in drinking water treatment (membrane processes, ion exchange)

13. Disinfection of drinking water

14. Field trip

Poslední úprava: Bindzar Jan (08.05.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Inorganic Chemistry I

Organic Chemistry I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

For the successful passing of the subject students are required to gain at least 51 points from overal number of 100 points in the written test. They have to submit also a simple project dealing with water treatment.

Poslední úprava: Janda Václav (27.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha