PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Communication and writing skills for engineers I - AM217029
Anglický název: Communication and writing skills for engineers I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)
The purpose of this course is to learn strategies to develop scientific research. This course deals with the planning and execution of a research project, the available scientific information sources, techniques for literature search, validity and reliability of information sources, critically reading and evaluating papers, experimental design, data collection, presenting results and research proposals through oral presentations and writing scientific publications. The students will also be supervised in developing a research plan and starting up the literature review for a specific research project.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

https://tvp.vscht.cz/students/imete

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

1.-2. Designing and executing a research plan

3.-4. Sources of information/techniques for searching literature/reliability of information sources

5.-7. Experimental design

8.-9. Data collection

10.-11. Presentation of a research plan and results through oral presentations and written reports

12.-13. Evaluating validity and reliability of existing research, critically reading and evaluating papers

14. Research ethics

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D. (08.06.2022)

The final examination is in the form of a written exam, where the students show their ability to formulate the title, keywords, and abstract of a scientific paper, show their knowledge of formal rules required for technical reports and papers and demonstrate their ability to represent experimental data in the form of tables and figures.

 
VŠCHT Praha