PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Communication and writing skills for engineers I - AM217029
Anglický název: Communication and writing skills for engineers I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Bartáček Jan doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (13.04.2018)
Students are trained to apply theoretical knowledge to solve specific problems in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment. The students should elaborate a project in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (13.04.2018)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp-en/index/students/imete/study_materials/elective_project

 
VŠCHT Praha