PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Basics of Control Engineering - AM217031
Anglický název: Basics of Control Engineering
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorná Lucie Ing. Ph.D.
Volcke Eveline prof. dr. ir.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (10.04.2022)
The aim of this course is to provide the student with a basic education in terms of control engineering and process engineering. Through practical examples, the student is familiarized with the block scheme representation of controlled systems. After imparting the necessary understanding of the dynamic behaviour of linear systems, the relationship between open-and closed-loop dynamics is elaborated. Attention is paid to the selection and tuning of controllers. Besides the basic single-loop feedback scheme, cascade control and feedforward control schemes are studied as well.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (07.06.2022)

Stephanopoulos G. (1984). Chemical process control, an introduction to theory and practice. Prentice-Hall Englewood Cliffs, USA, ISBN 0-13-128629-3

Dale E. Seborg, Thomas F. Edgar, Duncan A. Mellichamp, Francis J. Doyle III (2016). Process Dynamics and Control, 4th Edition. John Wiley & Sons Inc., ISBN: 978-1-119-28591-5

Additional literature:

Varney A.L. (2014). Process Control: Theory, Applications, and Challenges. Nova Science Pub Inc; UK ed. edition, ISBN 978-1-63117-227-4

Seborg, Dale E.; Edgar, Thomas F.; Mellichamp, Duncan A.; Doyle, Francis J. (2019). Process Dynamics and Control. John Wiley & Sons Inc., ISBN 9781119587491

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (10.04.2022)

1. Introduction: Aim of process control; terminology

2. Dynamic behaviour of linear systems

3. First order systems

4. Second order systems

5. Higher order systems

6. Feedback control: Principle – examples

7. Feedback control: Controller types

8. Feedback control: Open-loop versus closed-loop dynamics

9. Controller selection and tuning

10. Controller design problem

11. Performance criteria

12. Controller type selection

13. Controller tuning

14. Cascade control - feedforward control

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (10.04.2022)

none

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Pokorná Lucie Ing. Ph.D. (12.09.2023)

Written examination (50%), oral examination (50%)

 
VŠCHT Praha