PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Interdisciplinary project I - AM217032
Anglický název: Interdisciplinary project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.02.2022)
Students are trained to apply theoretical knowledge to solve specific problems in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment. The students should elaborate a project in the field of wastewater treatment, atmosphere protection technology, and waste management and treatment.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

https://tvp.vscht.cz/students/imete

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

1. Project assignment to groups of 3 - 4 students

2. - 13. Work on the project; consultations with supervisors

14. Submitting a project report; presentation and discussion of results

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

The final mark of this course has collective components (quality of the report, quality of the presentation) and individual components (performance during the project defence and performance during the work on the project).

 
VŠCHT Praha