PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Sustainability Management - AM241003
Anglický název: Sustainability Management
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Záměnnost : M241003
Je záměnnost pro: M241003
Anotace - angličtina
The subject Sustainability Management is focused on sustainability topics that are becoming a fundamental pillar of business and government, especially in the emphasis on raw materials and energy security. At present, sustainable development is a fundamental principle and a priority objective of European Union policies. Knowledge of sustainability management is becoming an important part of successful business models, also in the technological and manufacturing spheres. The subject Sustainability management integrates sustainable business principles in a number of aspects, of which raw material and energy issues, environmental aspects and technological requirements of sustainability are understood in the first place and some other topics without which sustainability cannot be realized in practice: economic, social, and ethical. In this subject, students will be apprised of the basis and goals of sustainable development with an emphasis on technology, raw materials, energy and also with the implementation of the sustainable development strategy. Sustainability with regard to raw materials, energy, environmental aspects and other aspects will be presented at both the corporate and product levels.
Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will understand the area of corporate and product sustainability and also the basic requirements of sustainability reporting. The acquired knowledge will enable students to design and integrate internal corporate strategies, values and principles in order to ensure responsible behaviour in line with sustainable development.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Literatura - angličtina

O: Toivanen, R.: Situating Sustainability, Helsinki University Press, 2021

O: Blackburn, W. R.: The Sustainability Handbook, Routledge, 2007

O: Mulligan, M.: Introduction to Sustainability, 2017, RMIT University Australia

O: J. Zink, K.: Corporate Sustainability as a Challenge for Comprehensive Management, 2008, Physica-Verlag

O: Hitchcock, D.: Business Guide to Sustainability, 2015

Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Studijní opory - angličtina

Study materials on the department's intranet website.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Sylabus - angličtina

1. Sustainable development – introduction (what is sustainability, 3 pillars of sustainability, EU policy, Sustainable Development Goals). Principles of introducing sustainability into technological and manufacturing organizations.

2. Approaches of sustainability management with a focus on technology, raw material and energy security and the starting points for its implementation in industrial practice (Eco-business, Environmental Management, Lean Manufacturing, Social Sustainability Management)

3. Sustainable development in the Czech Republic - implementation at the national level. Responsible Care, CSR and Sustainability Management, Strategy and Planning of Technological Production, Continuous Improvement, Integrated Management.

4. Corporate sustainability - starting points. Materiality analysis - analysis of critical raw materials. Calculations.

5. Corporate sustainability - starting points. Lean, Six sigma - analysis and optimization of critical processes in production. Calculations.

6. Reporting of sustainable development (principle of materiality, reporting frameworks, EU reporting directive and obligations of companies)

7. Manufacturing/Technological Company Environmental Report. Reporting rules and principles.

8. Manufacturing/Technological Company Sustainability Report. Reporting rules and principles.

9. Sustainability indicators (GRI, non-financial reporting and other frameworks)

10. Methodologies for determining sustainability indicators. Calculation methods, benchmarking.

11. Use of LCA method in the calculation of sustainability indicators

12. Product sustainability and ecodesign (EPD, PEF, methodologies, principles) with a focus on technological and manufacturing organizations.

13. Responsible communication and PR of technological and manufacturing companies, examples, responsible procurement.

14. Presentation of projects/Excursions

Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (13.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha