PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Applied sustainability science - AM241007
Anglický název: Applied sustainability science
Zajišťuje: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie (241)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Anotace - angličtina
What is the relationship between humans and nature, society and ecosystems, economy and climate? The aim of this course is to familiarize students with the basic principles of sustainability science and apply them in the context of current global environmental change. Students will be encouraged to engage with questions related to current environmental crises critically and to discuss how to navigate those crises to achieve sustainable development. The questions of sustainability will be discussed not only from the perspective of natural science and technology but also from the perspective of ethics, justice, economy, human rights, or development studies
Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

The main objective of the Applied sustainability science course is to introduce the basic principles of this multidisciplinary field. The secondary objective is to present various perspectives on the solutions to global environmental crises and to encourage the students’ critical thinking about the complex issues of sustainability.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Literatura - angličtina

Obligatory:

  • WIEK Sustainability Science, An Introduction, HEINRICHS, H., P. MARTENS, G. MICHELSEN AND A. WIEK, 2016
  • Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist, RAWORTH, Kate. , 2017

Poslední úprava: Kočí Vladimír (20.06.2024)
Studijní opory - angličtina

Study materials on the department's intranet website.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Sylabus - angličtina

1. Humans and the environment: relationship, ethical & moral principles, values and worldviews

2. Sustainability: definitions, approaches

3. Earth as a complex adaptive system: stable states, feedbacks, thresholds, Earth system boundaries, social-ecological system, adaptive cycles

4. Climate crisis: RCP scenarios, climate tipping points, climate justice, impact distribution

5. Biodiversity crisis: ecosystem conservation tools and their justifications, dimensions and variables

6. Pollution crisis: NIMBY and the environmental justice framework, responsibility for pollution

7. Quantitative sustainability analysis: footprints, GDP, HDI, labelling, greenwashing

8. Resources: fossil, renewable, water, land, nature’s contributions to people

9. Society & Development: nutrition, education, gender, rights and capabilities approaches

10. Economy: poverty, equality (equity), economic growth, degrowth

11. Governance: power, policymaking, participation

12. Sustainable Development Goals

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

None.

Poslední úprava: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha