PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Environmental Engineering-Laboratory - AM251003
Anglický název: Environmental Engineering-Laboratory
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Šír Marek Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.06.2018)
Laboratory course follows up the courses of Environmental Engineering, Wastewater Treatment, Waste Management and Treatment and Sludge Management. Students will learn to apply their theoretical knowledge from these courses and will practice the basic methods of waste and waste water treatment in a laboratory scale.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.06.2018)

Both theoretical and practical understanding of basic analytical methods used in environmental technology and engineering focused on wastewater treantment and waste and sludge management.

Practical experience with working in a laboratory.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.06.2018)

• Introductory session

General rules

Organizational issues – distribution of students into groups

Information on the first assignment – Sampling of lake sediments

• Assignment 1 - Sampling of lake sediments (field trip)

Two day-long trips (each with 5 groups)

Sampling and conservation of sediments

• Assignment 2 – Complex analyses of the sediment samples and further evaluation in view of EU legislation

• Assignment 3 – Ammonia removal from contaminated groundwater

Stripping

Membrane separation

• Assignment 4 – Kinetics of substrate degradation

Nitrification

Denitrification

• Assignment 5 – Anaerobic degradation of organic substrates

Biomethane Potential (BMP)

Specific Methanogenic Activity (SMA)

• Assignment 6 – Sludge thickening

• Final evaluation

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.06.2018)

Evaluation criteria (and relative weight):

1. Preparation for the lab assignments - average of the 6 assignment (20%)

2. Lab work - average of the 6 assignment (20%)

3. Reports of the assignments (40%)

4. Final written examination (20%)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.8 22
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.2 6
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha