PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Diploma Thesis - AM251050
Anglický název: Diploma Thesis
Zajišťuje: Děkanát FTOP (251)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:30
E-Kredity: letní s.:30
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/30, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Je záměnnost pro: AM963001
Anotace - angličtina
The purpose of Diploma Thesis is to prove students’ capability of dealing with the particular topic independently. The description of applied methods and comprehensive evaluation of obtained results as well as consequent discussion concerning these results are expected. The Thesis consists of the theoretical part, where students perform literary (re)search sourcing mainly from scientific literature, chiefly from foreign origin. They improve their theoretical background related to the topic of the thesis. The practical part of the thesis is experimental and requires application of knowledge and skills acquired during previous studies and during the literary (re)search mentioned above. The clear and relevant presentation of the obtained results, their comprehensive evaluation and discussion held in the context of the current state of knowledge presented in the theoretical part form an integral part of the thesis. Formulation of conclusions demonstrating that the aims of the thesis have been accomplished is also required.
Poslední úprava: Kubová Petra (08.03.2018)
Literatura - angličtina

The basic literature is recommended by the supervisor in terms of its subject.

The specialized literature is looked up in order to elaborate the theoretical part of the Diploma Thesis.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.03.2018)
Sylabus - angličtina

Diploma Thesis theoretical part elaboration

Planning and completion of practical part of Diploma Thesis

Clear processing and comprehensible evaluation of data in charts and graphs

Comments on and formulation of results and conclusions in practical part

Learning the principles of the formal thesis form and layout

Learning the principles of oral presentation of thesis results

Poslední úprava: Kubová Petra (08.03.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The credit is granted after the submission of the completed Diploma Thesis in compliance with the internal rule.

This evaluation neither includes nor influences the result of final thesis presentation.

Poslední úprava: Kubová Petra (07.03.2018)
 
VŠCHT Praha