PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fundamentals of Chemical Engineering - AM409030
Anglický název: Fundamentals of Chemical Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uchi.vscht.cz
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409078
Anotace -
Předmět "Fundamentals of chemical engineering" představuje studentům jednotkové operace a obecné postupy při řešení chemicko-inženýrských problémů.
Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Klasifikovat a popsat vybrané jednotkové operace.

Popsat transport tepla, hmoty a tekutin a jejich vztah k jednotlivým jednotkovým operacím.

Řešit základní chemicko-inženýrské problémy.

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Literatura -

Z: Himmelblau D. M., Basic priciples and calculations in chemical engineering, Prentice Hall, New York, 1992, 981-00-3771-6

Z: McCabe W., Smith J. C., Harriott P., Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill, New York, 2004, 978-0072848236

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Studijní opory -

lecture notes available on the departmental web pages (www.vscht.cz/uchi/english/ped/)

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Metody výuky -

přednášky, cvičení

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Sylabus -

1. Materiální bilance chemických systémů.

2. Entalpické bilance chemických systémů.

3. Vlastnosti tekutin, tok v potrubí.

4. Transport tekutin, čerpadla.

5. Hydromechanické procesy: tok vrstvou zrnitého materiálu, filtrace.

6. Hydromechanické procesy: usazování, fluidace.

7. Mechanismy sdílení tepla.

8. Tepelné výměníky.

9. Rovnováha dvoufázových systémů, mechanismy sdílení hmoty.

10. Jednostupňové separační procesy.

11. Protiproudé stuňové procesy - extrakce, absorbce.

12. Protiproudé stuňové procesy - rektifikace.

13. Chemické reaktory.

14. Chemické reaktory.

Poslední úprava: Slouka Zdeněk (28.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha