PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Modular Chemical Engineering Laboratory II - AM409033
Anglický název: Modular Chemical Engineering Laboratory II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
"Modular Chemical Engineering Laboratory II" enables students to be assigned to the tasks performed in the chemical-engineering laboratory that they have not passed in the frame of earlier courses. The students apply the theoretical knowledge gained in the lectures and practicals of the subject Chemical Engineering I, II by working with real devices.
Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will get familiar with unit operations and devices commonly used in industry such as absorption, heat exchangers, settling, fluidization, rectification, extraction, drying, filtration, reverse osmosis and reactors.

Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Literatura - angličtina

http://uchi.vscht.cz/index.php/en/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Studijní opory - angličtina

http://uchi.vscht.cz/index.php/en/studium/bakalarske-studium/laboratore-chi

Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Sylabus - angličtina

Topics of the laboratory tasks:

Hydromechanical operations and separation processes: Fluidisation, Settling, Centrifugial pump, Pressure drop in pipelines, Pressure drop in packed bed, Filtration

Mass-transfer phenomena and corresponding separation processes: Diffusion coefficient measurement, Absorption, Distillation, Extraction, Drying

Heat transfer devices: Plate heat exchanger, fin heat axchanger

Membrane processes: Reverse Osmosis, Electrodialysis

Reaction involving processes: Heterogenous CSTR

Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Studijní prerekvizity - angličtina

Chemical Engineering I

Poslední úprava: Jahoda Milan (25.06.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Student needs to attend all six sessions and perform assigned laboratory tasks. Student needs to work out of protocol from each task and to pass individual examination.

Poslední úprava: Rejl František (31.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha