PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Mathematica - AM413041
Anglický název: Mathematica
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D.
Neslučitelnost : M413041
Záměnnost : M413041
Je neslučitelnost pro: M413041
Je záměnnost pro: M413041
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (31.07.2019)
Kurz přináší přehled moderních softwarových nástrojů - počítačových algebraických systémů pro vědecko-technické výpočty. Podrobně se věnuje systému Mathematica. Seznámí se základy syntaxe příkazů, numerickými, symbolickými a grafickými operacemi, včetně jednoduchých i pokročilých aplikací.
Literatura -
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (31.07.2019)

[1] Stephen Wolfram: The Mathematica Book, Fifth Edition

Publisher: Wolfram Media, Inc. (2003)

ISBN: 1579550223

[2] https://reference.wolfram.com/language/

Sylabus -
Poslední úprava: Pokorný Pavel RNDr. Ph.D. (31.07.2019)

Počítačové algebraické systémy,

software Mathematica,

základy použití,

numerické operace,

symbolické operace,

grafické operace,

vstup a výstup dat,

aplikace.

 
VŠCHT Praha