PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Management and Decision-making in Public Administration - AM501051
Anglický název: Management and Decision-making in Public Administration
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
The course is focused on the description of basic principles of human decision-making, decision-making process in public administration (incl. politics), decisions made by cities or regions, good governance, two modes of decision-making - in times of calm and in times of crisis, forms of decision-making – management and planning. Specifics of Czech system of public administration, limits of decision-making within the public administration hierarchy is being also discussed. Exercises are designed as discussion seminars or individual or group work of students focused on practical tasks from practice
Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will understand the basis of decision-making process in complex systems. They will understand this process as the interaction of control layers; and planning as a form of decision-making process in advanced systems. They will be able to distinguish modes of decision-making, main areas of public administration and also the limits of decision-making in these areas. They will get acquainted with the biggest current problems of the administration of the Capital City of Prague and will be able to find aproprite solutions.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Literatura - angličtina

HUDEČEK, T. (2020): City management and administration – The Second Book: Good City Administration in the Conditions of the Czech Republic. Prague: IPD. 131 p. ISBN 978-80-88377-17-7

HUDEČEK, T. (2020): City management and administration – The Third Book: Administration and Crisis Management of Prague in 2012–2014. Prague: IPD. 159 p. ISBN 978-80-88377-18-4

DOUGLAS, T. Yates, Jr. (1978): The Ungovernable City: The Politics of Urban Problems and Policy Making. Mass: MIT Press. 238 p. ISBN 978-0262740135

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Sylabus - angličtina

1) Basic information about the course, discussion of current topics of the Capital City of Prague

2) Decision-making and decision

3) Primary and secondary decisions of the city

4) Basic areas, limits and role of city administration

5) Basic differences in the governance of small and large cities

6) The stratification of the self-government of a big city

7) Complexity of big city administration

8) Planning and strategy

9) Development strategies

10) Development of a territory

11) Metropolitan plan of the Capital City of Prague

12) Current issues of management and public administration of the Capital City of Prague

13) Reform of the Territorial Development Policy in Prague 2012–2014 and evaluation of the reform

14) Discussion of current topics from the perspective of city manager

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credits will be awarded for attendance and elaboration of papers. The oral exam have to be passed for completion the course.

Poslední úprava: Hudeček Tomáš (07.12.2020)
 
VŠCHT Praha