PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Electrochemical Experimental Techniques - AP105003
Anglický název: Electrochemical Experimental Techniques
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mareček Vladimír prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : D105008, P105003
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Tématem přednášek je popis vybraných experimentálních elektrochemických technik se zaměřením na použité experimentální uspořádání. Jednotlivé metody jsou diskutovány z hlediska pochopení jejich podstaty a následného využití v laboratorní a technické praxi. U posluchačů je předpokládána znalost základů fyzikální chemie, hlavně z oblasti termodynamiky a kinetiky elektrodových dějů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Studenti budou umět

 • navrhnout náhradní schéma zkoumaného elektrochemického systému
 • navrhnout vhodné experimentální uspořádání pro řešení daného problému
 • vyhodnotit výsledky uskutečněných experimentů
 • diskutovat o základních elektroanalytických technikách a metodách

Literatura -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Z: W.J. Moore, Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979 (nebo jiná učebnice Fyzikální chemie)

Z: D.D. Macdonald, Transient Techniques in Electrochemistry, Plenum Press, New York, 1977

Z: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley, 2001

D: J. Dvořák, J Koryta, V. Boháčová, Elektrochemie, Academia, Praha 1975

D: Kolektiv autorů, Analogové a hybridní počítače, SNTL, Praha 1971

D: materiály z přednášek

Studijní opory -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.vscht.cz/science/book/9780444519580

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.vscht.cz/results/global-subject-codes/cha0?target=topic-title-results&startPage=0

Metody výuky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1.Úvod do problematiky

 • definice potenciálu
 • polarizované a nepolarizované elektrody
 • statické a dynamické metody
 • stacionární a rovnovážné stavy

2.Elektrolytická nádobka

 • náhradní elektrické schéma, význam jednotlivých komponent
 • parazitní prvky
 • homogenní a nehomogenní polarizace
 • návrh nádobky
 • mikroelektrody

3.Potenciostat a galvanostat

 • princip funkce, blokové schéma
 • operační zesilovače, základní zapojení
 • kompenzace ohmického spádu v elektrolytu

4.Impedanční spektroskopie

 • komplexní čísla, zobrazení
 • impedance R, C, L
 • modelování jednoduchých obvodů R, C, L
 • analýza impedančního spektra elektrolytické nádobky, požadavky na systém

5.Cyklická voltametrie

 • stacionární a nestacionární systémy
 • polarografie
 • reversibilní a quasi-reversibilní systémy, tvar voltametrické křivky
 • vliv předřadné a následné reakce na tvar voltametrické křivky

6.Analýza elektrochemického šumu

 • princip metody, možnosti využití

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha