PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inorganic Technology for PhD Students - AP105012
Anglický název: Inorganic Technology for PhD Students
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P105012
Anotace -
Postupy výroby základních anorganických látek i specialit budou diskutovány na základě fyzikálně chemických a chemicko-inzenýrských principů. Budou diskutována omezení klíčových reakcí termodynamickou rovnováhou a kinetikou reakcí. Vedle samotného postupu výroby tak bude objasněn prinicp v průmyslu používaných řešení. Pozornost bude věnována rovněž elektrochemickým technologiím a separačním procesům.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • základní postupy anorganických výrob
  • popsat omezení průběhu reakcí termodynamickou rovnováhou a reakční kinetikou
  • navrhovat vhodný výrobní postup s ohledem na požadované produkty
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Best Available Techniques reference documents (BREFs), European IPPC Bureau

ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc

D. Pletcher and F.C. Walsh: Industrial Electrochemistry, 2nd Edition, Chapman and Hall, London, 1990 ISBN 0-4123-0410-4

Perry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W. © 1997 McGraw-Hill

Physical Chemistry ,Walter J. Moore, Prentice-Hall. Inc.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/14356007

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

  • základní zdroje surovin pro technologické výroby, způsoby předúpravy
  • výroba sody a hydrogenuhličitanu sodného, fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech
  • výroba vodíku z plynných, kapalných a pevných surovin, rovnovážné složení chemické reakce
  • výroba amoniaku, reakční rovnováha vs. reakční kinetika
  • výroba minerálních kyselin, adiabatické reaktory
  • elektrochemické výroby, přepětí, elektrochemický potenciál
  • elektrochemické zdroje proudu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Obecná a anorganická chemie,

Fyzikální chemie,

Chemické inženýrství,

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

závěrečná zkouška sestává z písemné a ústní části

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha