PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Texture Properties of Porous Media (Solids) - AP111002
Anglický název: Texture Properties of Porous Media (Solids)
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šolcová Olga Ing. DSc.
Soukup Karel Ing. Ph.D.
Záměnnost : P111002
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Předmět je zaměřen na problematiku stanovení texturních vlastností porézních materiálů včetně popisu transportu plynů v porézních látkách. Je probírána základní charakterizace a popis texturních vlastností porézních materiálů pomocí fyzikální sorpce inertních plynů, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie. Součástí předmětu je i využití teoretických znalostí k vyhodnocování reálných dat porézních materiálů v rozpětí velikosti pórů od 0.3 nm po 100 m.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Student bude umět:

1. Znát základní problematiku a možnosti stanovení texturních vlastností porézních materiálů.

2. Zvolit vhodnou charakterizační metodu, zpracovat získaná experimentální data a vyhodnotit texturní vlastnosti libovolného porézního materiálu.

3. Znát základní popis transportních jevů v pórech včetně jejich využití pro stanovení transportních parametrů porézních materiálů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

S. Lowell, J.E.Shields, M. A. Thomas. M. Thommes:Characterization of Porous Solids and Powders; Surface Area, Pore Size and Density Kluwer Academic Publishers, 2004

Gas Transport in Porous Media. (Ho, C.K. - Webb, S.W., Ed.), Springer, Dordrecht 2006.

F. Rouquerol, J. Rouquerol & K. Sing: Adsorption by Powders & Porous Solids: Principles, Methodology and Applications. Academic Press, GB, Cornwall, Bodmin 1999.

Duong D. Do: Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press, London 1998.D:

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Vyučující na požádání poskytuje PDF kopie přednášek.

P. Schneider - Textura (student obdrží v pdf)

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Úvod do problematiky texturních vlastností materiálů.

2. Fyzikální adsorpce plynů a její mechanismus.

3. Typy adsorpčních isoterem, Langmuirova adsorpční isoterma.

4. Isoterma BET, vyhodnocení SBET.

5. Mikroporézní adsorbenty, aplikace SBET , tříparametrová BET.

6. Srovnávací metody (α - plot, t - plot), standardní isotermy.

7. Distribuce mezo- a mikropórů, DFT metody.

8. Rtuťová porozimetre a heliová pyknometre.

9. Praktická ukázka přístrojové techniky.

10. Úvod do popisu transportních jevů v pórech.

11. Grahamova a Wicke-Kallenbachova cela, difúze v pórech.

12. Chromatografická metoda měření difúze v dynamickém režimu.

13. Permeace plynů.

14. Praktická ukázka aparatur pro stanovení transportních parametrů.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Závěrečná ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha