PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Advanced Materials and Their Characterization - AP126002
Anglický název: Advanced Materials and Their Characterization
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Slepička Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P126002
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit posluchače s pokročilými materiály na bázi polovodičů, dielektrik a jinými materiálů s důrazem na širší diskuzi zaměřenou na speciální techniky zpracování materiálů, přípravu tenkých vrstev a jejich aplikace v elektronice a tkáňovém inženýrství. Studenti se seznámí rovněž s řadou sofistikovaných analytických metod, které mimo své základní použití mohou nalézt uplatnění v oblasti nanolitografie a pokročilé povrchové analýzy.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Možnosti povrchové aktivace, modifikace a techniky pro přípravu tenkých vrstev na pevnolátkových substrátech se zaměřením na aplikace v elektronice a tkáňovém inženýrství.

Teoretické základy v oblasti interakce pevných látek s energetickými svazky (plasma, laser, iontový svazek) a diskuze těchto znalostí v souvislosti s aplikacemi.

Popsat vybrané analytické metody z hlediska jejich použití pro prvkovou, morfologickou a objemovou analýzu, výhody a nevýhody pro vybrané typy materiálů a aplikací.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Kasap S.O., Principles of Electronic Materials and Devices, 2003, ISBN: 0-07-239342-4

Z: G.L. Hornyak a kol.: Introduction to nanoscience. Chapter 3. Characterization methods. CRC Press, 2008, ISBN 978-4200-4805-6.

D: Waser R.(Ed.): Nanoelectronics and Information Technology, 2005, ISBN-13:978-3-527-40542-8

D: Cao: Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Chapter 8. Characterization and Properties of Nanomaterials, Imperial College Press, London, 2004, ISBN 1-86094-4159

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

https://pubs.acs.org/journal/aamick

www.journals.elsevier.com/biomaterials

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky, interaktivní diskuze

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1. Struktura materiálů a možnosti jejich povrchové modifikace

2. Působení laserového svazku, konstrukce periodických struktur a jejich aplikace

3. Polovodiče a jejich vlastnosti

4. Metody přípravy polovodičových materiálů a jejich modifikace

5. Tenké vrstvy a jejich pokročilé aplikace I

6. Tenké vrstvy a jejich pokročilé aplikace II

7. Dielektrické materiály a sloučeniny na bázi uhlíku

8. Mikroskopie se vzorkovací sondou a jejich využití

9. Elektronová mikroskopie a litografické techniky

10. Metody založené na detekci iontů (SIMS) a jaderné metody (RBS)

11. Aplikace v elektronice a tkáňovém inženýrství

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha